GENERELLE HANDELSBETINGELSER
UNIQ SOLUTIONS generelle handelsbetingelser:

Disse betingelser gælder for alle opgaver der udføres af UNIQ SOLUTIONS, uanset om der foreligger en decideret kontrakt på opgaven.
Eventuelle betingelser i kontrakter tager dog præcedens over nedenstående!

Drift / support:

UNIQ SOLUTIONS kan ikke drages til ansvar for tab af data, medmindre andet er specificeret i en samarbejdskontrakt.

Web hosting:

 1. UNIQ SOLUTIONS inkluderer følgende services i webhosting:

  Ubegrænset oprettelse af mailadresser og andet mailrelateret (dog ikke flytning og backup af mailadresser ved flytning til/fra vores hosting platform)

 2. Alt vedligeholdelse og backup af data på webhotellet
 3. Ved brug af vores eget CMS system opretter vi nye sider med
  design uden beregning.
 4. Mindre design tilrettelseraf hjemmesider udføres ligeledes
  uden beregning. Definitionen på mindre er en bedømmelses
  sag i hvert enkelt tilfælde. Der vil dog ikke blive udført arbejde
  der faktureres uden grundig information herom.

Hjemmesider:

Ved påbegyndelse af hjemmeside design, har kunden 1 uges deadline til at indlevere alt relavant materiel såsom tekster og billeder til brug for hjemmesiden. Hvis ikke andet er specificeret, forbeholder UNIQ SOLUTIONS sig retten til at fakturere uden for aftalt pris, såfremt denne deadline overskrides fra kundens side. Andet kan dog være specificeret i en sam-
arbejdskontrakt

Fakturering:

Webhosting betales altid 1 år forud, med mindre andet aftales i specifikke tilfælde. Når webhostingen er 1 måned fra at udløbe, fremsendes faktura for næste periode. Såfremt webhostingen ønskes opsagt, skal kunden kontakte UNIQ SOLUTIONS, hvorefter vi selvfølgelig, uden beregning, vil være behjælpelige med at fremsende alle data på hjemmesiden, til brug ved en ny hosting provider.

Såfremt en faktura for webhosting ikke betales, vil der blive fremsendt 2 betalingspåmindelser, med gældende rykkergebyr, samt renter i henhold til renteloven. Betales fakturaen stadig ikke, forebeholder vi os retten til at lukke for hosting, indtil det udestående er blevet indbetalt.
Tabte omkostninger forbundet med dette dækkes ikke af UNIQ SOLUTIONS.

Andet:

Da UNIQ SOLUTIONS er et enkeltmandfirma, dækker vi ikke kunders tabte omkostninger ved eventuel sygdom i virksomheden, eller andet der kan
forsinke en eventuel opgave i henhold til deadlines.